# 12

Butlletí VINCat

Dimarts, 28 d'abril de 2015 Imprimeix | Butlletins anteriors

::Centre Coordinador VINCat

Centre Coordinador VINCat
VINCat és un programa del Servei Català de la Salut que estableix un sistema de vigilància unificat de les infeccions nosocomials als hospitals de Catalunya. La seva missió és contribuir a reduir les taxes d’aquestes infeccions mitjançant la vigilància epidemiològica activa i continuada.
Jornada GEICOr-VINCat

El proper dia 5 de juny 2015 es durà a terme, a l’Hospital de Bellvitge, unes jornades conjuntes (GEICOr-VINCat) sobre la prevenció de les infeccions quirúrgiques en cirurgia colo-rectal.

Competències ECI

En la darrera reunió del plenari del programa VINCat, representants de diferents centres van exposar la conveniència que els equips de control d'infecció (ECI) disposessin d'un document, elaborat pel programa mateix, on es fes un recull de les competències professionals d'aquests equips per desenvolupar la seva tasca diària. Aquesta sol·licitud tenia l’origen en la variabilitat a cada centre de les funcions necessàries que els professionals mèdics i d'infermeria dels ECI han de realitzar, així com de la dedicació horària necessària per portar-les a terme. Es pensava que el document podria ajudar a concretar el paper dels ECI davant de les diferents direccions, amb l’especificació tant de les responsabilitats com de les necessitats formatives. La direcció del programa VINCat va prendre el compromís de respondre a la demanda del plenari i el present document n'és el resultat.

 

Manual VINCat 2015

El Programa VINCat ha actualitzat el manual de vigilància. El document fixa els objectius que s’han d’assolir i dóna les pautes i els criteris necessaris per assolir-los. És el document de referència amb què treballen les comissions d’infeccions dels centres El Programa VINCat ha actualitzat el manual de vigilància

Màster Control Infecció

El Màster en Control d'Infecció de l'IL3-UB és pioner a nivell nacional i contribueix a formar als professionals sanitaris com a experts en la prevenció, vigilància i control de les infeccions nosocomials, proporcionant-los els coneixements i habilitats necessaris per a realitzar la seva activitat professional en el camp de la vigilància epidemiològica.

Curs Clostridium

Aquest curs proporciona als professionals, que treballen en l'àmbit de les malalties infeccioses i la medicina interna,  les habilitats i competències bàsiques per conèixer el maneig de les infeccions per Clostridium difficile

Amunt

::Activitats d'interès

ECCMID

25th ECCMID 25-28 abril 2015. Copenhague. 

SEIMC

XIX Congreso SEIMC. 28 al 30 maig 2015. Sevilla.

© Generalitat de Catalunya